Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Terénne cvičenie 1: Ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie 2006

12-21 jún 2006 / Terénne cvičenia s exkurziou

INFO:

Terénne cičenie 1: Ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie“, sa konalo v termíne 12.-21.6.2006. Zúčastnili sa ho študenti Prírodovedeckej fakulty UK z viacerých katedier.
Program cviečenia obsahoval:
- fáranie v Hodruši, Nižnej Slanej a Jelšave
- zoznámenie sa s metódami prieskumu, ťažby a spracovania nerastných surovín
- odborný výklad na lokalitách postihnutých vplyvom ťažby nerastných surovín (Šobov, Smolník, Rudňany, Slovinky)
Vo fotogalérii si je možné pozrieť niekoľko fotografií z tejto aktivity.KONTAKTY:
Mgr. Peter Šottník, PHd. G-426 A RNDr. Michal Šutriepka G-420 Doc. RNDr. Pavel Uher, CSc. G-421

Všetky náklady (ubytovanie, autobus, diety) boli pre študentov hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Správa 1.pdf (182.33 KB)Správa 2.pdf (103.04 KB)program terénneho cvičenia 1.doc (27.5 KB)Plagát.ppt (94 KB)
Workshop A: Nová direktíva EÚ o manažovaní odpadov ťažobného priemyslu