Menu

Novinky

Vyhľadať

Aktuality

E-learningové kurzy

Vzdelávanie

INFO:

Už teraz sa môžete zapojiť do E-learningových kurzov! Po zaregistrovaní sa v sekcii E-learning (zelené hlavné Menu vľavo) a následnom prihlásení sa, máte možnosť sa zdarma zapojiť do jednotlivých kurzov!
 

V rámci projektu Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu pripravujeme e-learningové kurzy na témy:

1. Nerastné suroviny a environmentálne riziká ich získavania a spracovania
2. Ťažba nerastných surovín a trvalo udržateľný rozvoj
3. Prehľad metodík charakterizácie a hodnotenia banských odpadov
4. Legislatívne normy platné pre hodnotenie banských odpadov v SR a EU
5. Inventarizácia banských odpadov
6. Prehľad remediačných a rekultivačných metódKONTAKTY:
Mgr. Peter Šottník G-426 A - Katedra ložiskovej geológie

Kurzy sú pripravené pre pracovníkov vedeckých ústavov, odborných pracovníkov z praxe, študentov magisterského a doktorandského VŠ štúdia a mladých vedeckých pracovníkov z Bratislavského kraja.

plagát e-learning.pdf (102.35 KB)
Projektové vyučovanieTerénne cvičenie 2: „Terénne metódy výskumu v oblastiach postihnutých banskou činnosťou“Workshop2: Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových remediačných technológií