Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Projektové vyučovanie

Vzdelávanie

INFO:

V rámci projektu Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu pripravujeme projektové vyučovanie na témy:

1. Ťažba ložísk a jej environmentálne dopady
2. Globálne environmentálne dopady ťažby ložísk
3. Geologické vlastnosti ložiska a potenciálne environmentálne riziká
4. Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálne riziká ložísk
5. Bezpečné a nebezpečné suroviny
6. Otváranie ložísk a environmentálne zákony (EIA)
7. Globalizácia spoločnosti a vyčerpanie zásob
8. Využívanie banských diel na ukladanie odpadu
9. Bezpečné úložiska rádioaktívneho odpadu
10. Kyslé banské vody a mobilizácia kovov z ložísk
11. Uzatváranie baní a rekultivácia ložísk, staré banské záťaže
 
Na tejto stránke (v jej dolnej časti) si môžu zapojení účasníci stiahnuť študijné materiály, ktoré im budú nápomocné pri vypracovávaní svojich zadaní. Okrem týchto materiálov môžu čerpať podporné materiály aj z existujucich elektronických knižníc na stránke.
 
Vo fotogalérii je možné vidieť niekoľko fotografií z už konaného projektového vyučovania.KONTAKTY:
Doc. RNDr. Otília Lintnerová, CSc. Michal Šutriepka Mgr. Peter Šottník, PhD

Projektové vyučovanie je určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského VŠ štúdia a mladých vedeckých pracovníkov.

 
Vypracované prezentácie študentmi sa nachádzajú nižšie a stiahnuť si ich môžete jednoduchým kliknutím na vybranú prezentáciu pomenovanú podľa mena jej autora.

 

 
Študijné materiály a vytvorené prezentácie študentov:

študijné materiály 6 - prírodné Fe nanomateriály.pdf (239.31 KB)študijné materiály 5 - Premeny (zvetrávanie) produktov úpravy nerastných surovín.pdf (302.2 KB)študijné materiály 4 - Haldy produktov úpravy nerastných surovín.pdf (247.7 KB)študijné materiály 3 - Pasívne čistenie kyslých banských vôd.pdf (328.98 KB)študijné materiály 2 - AMD.pdf (342.96 KB)študijné materiály 1 - sírany.pdf (1.89 MB)témy pre projektové vyučovanie.pdf (185.97 KB)Projektove vyučovanie - prezentacia.pdf (1.35 MB)adamovicova.pps (467 KB)Balo.pps (2.46 MB)čavajda.pps (85 KB)čižniar.pps (47 KB)dobiasova.pps (253 KB)dolezalova.pps (209.5 KB)gregor.pps (86.5 KB)pacher.pps (122 KB)Petrák.pps (107.5 KB)ryzkova.pps (75 KB)smolarik.pps (137 KB)snarska.pps (1.24 MB)toth.pps (95 KB)zitnan.pps (1.18 MB)plagát projektovej výuky.pdf (140.8 KB)
E-learningové kurzyTerénne cvičenie 2: „Terénne metódy výskumu v oblastiach postihnutých banskou činnosťou“Workshop2: Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových remediačných technológií