Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Terénne cvičenie 1: Ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie - 2007

11-20 jún 2007 / Terénne cvičenia s exkurziou

INFO:

V termíne 11.-20.6.2007 sa opäť konalo Terénne cičenie 1: Ťažba nerastných surovín a jej dopad na životné prostredie“. Zúčastniť sa ho mohli študenti Prírodovedeckej fakulty UK. Vo fotogalérii si je možné pozrieť niektoré z fotografii. Pokiaľ by niektorí účastníci mali záujem o fotografie v pôvodnej veľkosti, či o fotografie alebo videosekvencie, ktoré nie sú na stránke uverejnené sa môžu po ne zastaviť u RNDr. Michala Šutriepku v miestnosti G 426 A.
 
Program terénneho cvičenia v roku 2007 obsahoval:
– návštevu dokumentácie vrtov Geologického ústavu Dionýza Štúra Kráľová pri Senci , kde si mali možnosť prezrieť vrty z niektorých oblastí, ktoré počas exkurzie aj navštívili
– exkurzie v bani - Siderit Nižná Slaná
– praktické vyskúšanie metalometrie Krásnohorskom Podhradí
– mapovanie pingov na lokalite Malý Vrch (Krásnohorské Podhradie), ich zakreslovanie
– návštevu SMZ Jelšava - magnezitového ložiska Dúbrava (exkurzia do bane, úpravňa, ekologická záťaž)
– praktické vyskúšanie prospekčnej metódy – šlichovania (ryžovania)
– exkurziu na lokalite Smolník (ekologická záťaž)
– exkurziu po meste Banská Štiavnica a jej okolí (staré banské diela, múzeá)
– exkurziu v bani Všech Svätých (Hodruša-Hámre), exkurziu v úpravňi rudy
– exkurzia na lokalite Šobov - ekologická havária, praktické mapovanie lomu
 
V prílohách si je možné prezrieť niektoré nákresy banských diel, ktoré vyhotovili študenti počas terénneho cvičenia 1 v rokoch 2006 a 2007.KONTAKTY:
Mgr. Peter Šottník, PHd. G-426 A RNDr. Michal Šutriepka G-420 Doc. RNDr. Pavel Uher, CSc. G-421

Všetky náklady (ubytovanie, autobus, diety) sú pre študentov hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Terénny sprievodca 2cb.pdf (1.24 MB)Plagát.jpg (130.9 KB)Nákresy 1.JPG (79.48 KB)Nákresy 2.JPG (152.94 KB)Nákresy 3.JPG (144.92 KB)Nákresy 4.JPG (120.92 KB)Nákresy 5.JPG (81.39 KB)Nákresy 6.JPG (74.25 KB)Nákresy 7.JPG (111.24 KB)Nákresy 8.JPG (98.88 KB)Nákresy 9.JPG (93.76 KB)Nákresy 10.JPG (126.11 KB)Nákresy 11.JPG (110.76 KB)Nákresy 12.JPG (229.09 KB)Nákresy 13.JPG (92.01 KB)Nákresy 14.JPG (99.79 KB)Nákresy 15.JPG (242.15 KB)Nákresy 16.JPG (242.3 KB)Nákresy 17.JPG (244.48 KB)Nákresy 18.JPG (218.7 KB)Nákresy 19.JPG (230.77 KB)Nákresy 20.JPG (154.61 KB)Nákresy 21.JPG (152.07 KB)Nákresy 22.JPG (131.76 KB)Nákresy 23.JPG (116.37 KB)Nákresy 24.JPG (157.26 KB)Nákresy 25.JPG (147.98 KB)Nákresy 26.JPG (240.58 KB)Nákresy 27.JPG (243.4 KB)Nákresy 28.JPG (86.69 KB)Nákresy 29.JPG (67.46 KB)Nákresy 30.JPG (105.95 KB)Nákresy 31.JPG (247.78 KB)Nákresy 32.JPG (112 KB)Nákresy 33.JPG (99.62 KB)Nákresy 34.JPG (118.4 KB)Nákresy 35.JPG (128.95 KB)Nákresy 36.JPG (229.52 KB)Nákresy 37.JPG (234.09 KB)Nákresy 38.JPG (228.66 KB)Nákresy 39.JPG (238.25 KB)Nákresy 40.JPG (236.59 KB)Nákresy 41.JPG (143.79 KB)Nákresy 42.JPG (122.4 KB)Nákresy 43.JPG (74.84 KB)Nákresy 44.JPG (87.77 KB)Nákresy 45.JPG (82.6 KB)Nákresy 46.JPG (82.69 KB)Nákresy 47.JPG (62.28 KB)Nákresy 48.JPG (151.44 KB)Nákresy 49.JPG (140.41 KB)Nákresy 50.JPG (168.13 KB)Nákresy 51.JPG (224.51 KB)