Menu

Novinky

Vyhľadať

Linky

Katedra ložiskovej geológie
Vedomostný a technologický transfer v oblasti výskumu a vývoja prírodných nanomateriálov
Prírodovedné osvetové a vzdelávacie centrum
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
The website for the mining, quarrying and tunnelling industry.
Mining Associations & Companies in Canada
Environmental Excellence in Exploration
Environmental Technology for Mining
Natural Resources Research Information Pages
UNEP - časť „ Banské činnosti ”
Mining Watch Canada
World Conservation Monitoring Centre (UK)
US EPA - časť „ Banské odpady ”
Server Európskej únie, časť „ Životné prostredie ”
Mining waste rock - Maps and Graphics at UNEP/GRID-Arendal
Stránka Europa, časť „ Environment - Banské odpady ”
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Monitoring and assessing the environmental Impact of mining in Europe using advanced Earth Observati
EPA - Publications on Mining Waste Management in Indian Country
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
Európsky sociálny fond
Portál Európskej únie
Internationam mine water association (IMWA)
partnership for acid mine water remediation (PARDE)
Waste Management in the Uranium Mining Industry
The Waste Management (England and Wales) Regulations 2006
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Enviroportal - Informačný portál o životnom prostredí
SAŽP a Enviromagazín
Acta Montanistica Slovaca - international scientific journal of Metallurgy, Mining Industry ...
wikipedia - internetova encyklopedia - časť odpady
THE JOINT RESEARCH CENTRE
Slovenský hydrometeorologický ústav
Univezita Komenského v BA, Prírodovedecká fakulta
METODIKA-STANOVENIE VLASTNOSTÍ ODPADOVÉHO MATERIÁLU
STRÁNKY ZAOBERAJÚCE SA PRIEPUSTNÝMI REAKTÍVNYMI BARIÉRAMI
Mining waste and wetlands
The American Geological Institute
International Solid Waste Association
CSIRO - Waste management
Acid Mine Drainage Treatment with Chemicals
Earthplatform
Global Info Mine
Acid Mine Water Treatment Using Engeneered Wetlands
Wetlands Use in Acid Mine Drainage Remediation
Treatment for Acid Mine Drainage
UK - Treatment of Acid Mine Drainage
článok: Sasaki, The Measures to Treat Acid Mine...
článok Fripp et al.: Acid Mine Drainage Treatment
Výskumný ústav pôdodznalectva a ochrany pôdy
Informačný portál o pôde
Societas pedologica slovaca
World Reference Base for Soil Resources