Menu

Novinky

Vyhľadať

Archív

Workshop A - 4: „Nové poznatky o nakladaní s ťažobným odpadov “.

17.-19. marca 2008

INFO:

Posledným z realizovaných projektov v rámci projektu bol Workshop 4A s tématikou „Nové poznatky o nakladaní s ťažobným odpadov (z pohľadu aktuálne riešených vedeckých projektov)“. Workshop bol zorganizovaný v Banskej Štiavnici v priestoroch penziónu Skautský Dom. Zúčatnili sa ho vedeckí pracovníci, zamestnanci, stredný a vyšší management firiem a výskumných pracovísk, pracovníci štátnej správy, ktorí sa zaoberajú problematikou banských odpadov.

V rámci realizácie projektu „Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu“ sa ukázala forma workshopov ako jeden z najúčelnejších a najúspešnejších nástrojov na transfer nových poznatkov a vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti banských odpadov. Počas trvania projektu bolo zorganizovaných päť workshopov, ktoré sa stretli s veľkým záujmom odbornej verejnosti a stali sa dobrou platformou na výmenu informácií a nadväzovanie nových kooperácií.

Všetky náklady spojené s účasťou na všetkých workshopoch boli spolufinancované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.KONTAKTY:
sottnik@fns.uniba.sk

Na tejto stránke v spodnej časti je možné stiahnuť všetky odprezentované príspevky na Workshope. Taktiež v časti fotogaléria si môžete pozrieť niekoľko fotografií z tejto akcie.

Lintnerova Otilia 1 cast.pdf (7.89 MB)Lintnerova Otilia 2 cast.pdf (1.29 MB)Jurkovic Lubomir.pdf (6.47 MB)Solenska Martina.pdf (1.27 MB)Lalinska Bronislava.pdf (2.87 MB)Kusik Dusan.pdf (2.14 MB)Sottnik uvod.pdf (4.6 MB)Sottnik a kolektiv 1 cast.pdf (5.88 MB)Sottnik a kolektiv 2 cast.pdf (5.58 MB)Janova Vlasta.pdf (1.71 MB)program W4.DOC (70 KB)cirkular2 W4.DOC (84 KB)prihláska - Workshop 4.DOC (43 KB)cirkular1.DOC (76.5 KB)