Menu

Novinky

Vyhľadať

Aktuality

Ukončenie projektu - pokračovanie aktivít

od roku 2008

INFO:

Projekt "Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu" bol úspešne ukončený v roku 2008. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do projektu a prispeli k jeho úspešnému fungovaniu počas jeho trvania ďakujeme.KONTAKTY:
sottník@fns.uniba.sk lintnerova@fns.uniba.sk

Aj keď bol projekt oficiálne ukončený, jeho aktivity v modifikovanej podobe pokračujú aj naďalej. Ďalej prebieha na Prírodovedeckej fakulte UK výskum zameraný na hodnotenie a zneškodňovanie banských odpadov a rovnako vzdelávacie aktivity najmä pre študentov fakulty. V prípade záujmu je nás možné kontaktovať a informovať sa o možnostiach zapojenia sa do výskumu, či o aktuálnych aktivitách.

Taktiež sú naďalej aktívne aj knižnice, v ktorých po jednoduchej registrácii môžete nájsť množstvo zaujimavých a použiteľných informácii zaoberajúcich sa problematikou banských odpadov.